Print this page

3000 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltage on request

STANDARD EQUIPMENT

• Protection frame
• Low oil level protection
• Exhaust gas silencer
• Air filter
• Fuel tank
• Output sockets with thermal protection or circuit breaker
• 12V Battery on electric started models

COMPACT SERIES

3000-3600 MODEL50 Hz kVA max60 Hz kVA max60 Hz kVA contStartingBrandEngineCylindercm3Hp (max) 3600Cons. 75%(h/l)Standard paneltankLW H Kg

MODEL

kVA max

kVA cont

kVA max

kVA cont

Starting

Brand

Cylinder

cm3

Hp (max) 3600

Cons. 75%(h/l)

Standard panel

50 Hz

60 Hz

Engine Technical Data

Tank l

L

W

H

Kg

SINGLE-PHASE

YD45004,444,84,4MYanmarL7012966,70,9QM115- -3,578525672
YD4500E4.444.84.4EYanmarL7012966.70.9QM103ACP 04113.578525672
LD50004.64.25.14.6MKohler15LD35013497.51.2QM1154.378525675
LD5000E4.64.25.14.6EKohler15LD35013497.51.2QM103ACP 04114.378525682
YD70006.35.57.26.5MYanmarL1001406101.4QM116- -5.578525696
YD7000E6.35.57.26.5EYanmarL1001406101.4QM103ACP 04115.5785256103
LD750076.47.56.8MKohler15LD4401442111.6QM116- -578525694
LD7500E76.47.56.8EKohler15LD4401442111.6QM103ACP 04115785256101
LD9000E9811.510EKohler25LD330265415.22.2QM103ACP 04114925266130
LD11000E11101311.5EKohler25LD425285117.72.3QM103ACP 04114925266140
LD13000E13.3121615EKohler12LD4772954193.3QM103ACP 04117925266190

THREE-PHASE

YD4500T4.444.84.4MYanmarL 70AE12966.70.9QM301- -3.578525672
YD4500TE4.444.84.4EYanmarL70AE12966.70.9QM302ACP 04113.578525679
LD5000T4.64.25.14.6MKohler15LD35013497.51.2QM301- -4.378525675
LD5000TE4.64.25.14.6EKohler15LD35013497.51.2QM302ACP 04114.378525682
YD7000T6.35.57.2MYanmarL100AE-D1406101.4QM301- -5.5785256101
YD7000TE6.35.57.26.5EYanmarL100AE-D1406101.4QM302ACP 04115.5785256101
LD7500T7.36.67.56.8MKohler15LD4401442111.6QM301- -578525699
LD7500TE7.36.67.56.8EKohler15LD4401442111.6QM302ACP 04115785256106
LD9000TE9811.510EKohler25LD330265415.22.2QM302ACP 04114925266135
LD11000TE11101311.5EKohler25LD425285117.72.3QM302ACP 04114925266140
LD13000TE13.3121615EKohler12LD4772954193.3QM302ACP 04117925266190
LD22000TE2118.5- -- -EKohler9LD625/22124828.5*4.9QM320ACP 0411521157085270

Legend: * = Max rating value tested at 3000 rpm (limited to the LD 22000TE model)    Noise level not compliant with European regulation 2000/14/CE

> CONTROL PANEL