Print this page

3000 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltage on request

STANDARD EQUIPMENT

• Protection frame
• Lifting eye
• Exhaust gas silencer
• Air filter
• Fuel tank 20 lt
• Distribution panel with output sockets with circuit breaker, 0,03 A ELCB optional
• 12V Battery on electric started models

LX SERIES

3000-3600 MODEL50 Hz kVA max60 Hz kVA max60 Hz kVA contStartingBrandEngineCylindercm3Hp (max) 3600Cons. 75%(h/l)Standard paneltankLW H Kg

MODEL

kVA max

kVA cont

kVA max

kVA cont

Starting

Brand

Cylinder

cm3

Hp (max) 3600

Cons. 75%(h/l)

Standard panel

50 Hz

60 Hz

Engine Technical Data

Tank l

L

W

H

Kg

SINGLE-PHASE

YD4500LX4.444.84.4MYanmarL70AE12966.70.9QM106- -2078525672
YD4500ELX4.444.84.4EYanmarL70AE12966.70.9QM106ACP 04112078525679
LD5000LX4.64.25.14.6MKohler15LD35013497.51.2QM106- -2078525675
LD5000ELX4.64.25.14.6EKohler15LD35013497.51.2QM106ACP 04112078525682
YD7000LX6.35.57.26.5MYanmarL100AE-D1406101.4QM106- -20995669116
YD7000ELX6.35.57.26.5EYanmarL100AE-D1406101.4QM106ACP 041120995669123
LD7500LX76.47.56.8MKohler15LD4401442111.6QM106- -20755662109
LD7500ELX76.47.56.8EKohler15LD4401442111.6QM106ACP 041120755662116
LD9000ELX9811.510EKohler25LD330265415.22.2QM106ACP 041120995669150
LD11000ELX11101311.5EKohler25LD425285117.72.3QM106ACP 041120995669160
LD13000ELX13121615EKohler12LD4772954193.3QM106ACP 041120995669215

THREE-PHASE

YD4500TLX4.444.84.4MYanmarL70AE12966.70.9QM306- -2078525672
YD4500TELX4.444.84.4EYanmarL70AE12966.70.9QM306ACP 04112078525679
LD5000TLX4.64.25.14.6MKohler15LD35013497.51.2QM306- -2078525675
LD5000TELX4.64.25.14.6EKohler15LD35013497.51.2QM306ACP 04112078525682
YD7000TLX6.35.77.26.5MYanmarL100AE-D1406101.4QM306- -20995669121
YD7000TELX6.35.77.26.5EYanmarL100AE-D1406101.4QM306ACP 041120995669128
LD7500TLX7.36.67.56.8MKohler15LD4401442111.6QM306- -20755662114
LD7500TELX7.36.67.56.8EKohler15LD4401442111.6QM306ACP 041120755662121
LD9000TELX9811.510EKohler25LD330265415.22.2QM306ACP 041120995669155
LD11000TELX11101311.5EKohler25LD425285117.72.3QM306ACP 041120995669160
LD13000TELX13.3121615EKohler12LD4772954193.3QM306ACP 041120995669215

Legend: Noise level not compliant with European regulation 2000/14/CE

> CONTROL PANEL