Print this page

3000 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltage on request

STANDARD EQUIPMENT

• Soundproof canopy
• Exhaust gas silencer
• Air filter
• Integrated Fuel tank
• Key start switch
• Manual control panel
• Distribution panel with output sockets with circuit breaker, 0,03 A ELCB optional
• 12V Battery

TECNOSILENT SERIES

3000-3600 MODEL50 Hz kVA max60 Hz kVA max60 Hz kVA contStartingBrandEngineCylindercm3Hp (max) 3600Cons. 75%(h/l)Standard paneltankLW H KgLWA

MODEL

kVA max

kVA cont

kVA max

kVA cont

Starting

Brand

Cylinder

cm3

Hp (max) 3600

Cons. 75%(h/l)

Standard panel

50 Hz

60 Hz

Engine Technical Data

Tank l

L

W

H

Kg

LWA (•)

SINGLE-PHASE

YD4500SS4.444.84.4EYanmarL70AE12966.70.9QM19ACP 04112085616317594
LD5000SS4.64.25.14.7EKohler15LD35013497.51.2QM19ACP 04112085616317594
YD7000SS6.35.57.26.5EYanmarL100AE-D1406101.4QM107ACP 041120107569218593
LD7500SS76.47.56.8EKohler15LD4401442111.6QM107ACP 041120107569220094
LD9000SS9811.510EKohler25LD330265415.22.2QM107ACP 041120107569220093
LD11000SS11101311.5EKohler25LD425285117.72.3QM107ACP 041120107569222093
LD13000SS13.3121615EKohler12LD4772954193.3QM107ACP 041120107569231096

THREE-PHASE

YD4500TSS4.444.84.4EYanmarL70AE12966.70.9QM21ACP 04112085616317594
LD5000TSS4.64.25.14.7EKohler15LD35013497.51.2QM21ACP 04112085616317594
YD7000TSS6.35.57.26.5EYanmarL100AE-D1406101.4QM307ACP 041120107569219093
LD7500TSS7.36.67.56.8EKohler15LD4401406101.4QM307ACP 041120107569220093
LD9000TSS9811.510EKohler25LD330265415.22.2QM307ACP 041120107569220593
LD11000TSS11101311.5EKohler25LD425285117.72.3QM307ACP 041120107569222093
LD13000TSS13.3121615EKohler12LD4772954193.3QM307ACP 041120107569231096
LD22000TSS2118.5- -- -EKohler9LD625/22124828.54.9QM22ACP 0411481458010640096

Legend: (•) = Tested value; noise level compliant with European regulation 2000/14/CE

> CONTROL PANEL