Print this page

3000 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltage on request

STANDARD EQUIPMENT

• Protection frame
• Low oil level protection
• Exhaust gas silencer
• Air filter
• Fuel tank
• Output sockets with thermal protection or circuit breaker
• 12V Battery on electric started models

WELD SERIES

3000-3600 MODEL50 Hz kVA max60 Hz kVA max60 Hz kVA contStartingBrandEngineCylindercm3Hp (max) 3600Cons. 75%(h/l)Standard paneltankLW H KgLWA

MODEL

kVA max

kVA cont

kVA max

kVA cont

Starting

Brand

Cylinder

cm3

Hp (max) 3600

Cons. 75%(h/l)

Standard panel

50 Hz

60 Hz

Engine Technical Data

Tank l

L

W

H

Kg

WELDING MACHINES - PETROL

SH180180170AC--4.5MHondaGX270127091.5QM11567852567295
SH180E180170AC--4.5EHondaGX270127091.5QM11569252668095
SH160160110DC--3.8MHondaGX270127091.5QM11567852567595
SH160E160110DC--3.8EHondaGX270127091.5QM11569252668395
SH220T220170DC7.53.5MHondaGX3901389131.9QM3016.59252668095
SH220TE220170DC7.53.5EHondaGX3901389131.9QM3016.59252668895

WELDING MACHINES - DIESEL

SD180LE180170AC--5.5EKohler15LD4401442111.6QM1035925266110>100
SD170LE160110DC--3.8EKohler15LD4401442111.6QM1035925266110>100
SD210LTE210170DC73.5EKohler15LD4401442111.6QM3025925266115>100
SD200YTE190170DC6.33.5EYanmarL100AE1406101.4QM3025.5925266115>100
SD220LTE220170DC83.2EKohler25LD425265415.22.2QM320401157085215>100
SD250LTE250195DC84EKohler25LD425265415.22.2QM320401157085215>100
SD300LTE300240DC8.54EKohler12LD477295423.13.3QM320401167085270>100
SD400LTE400300DC1510EKohler9LD625/22124828.54.9QM320401167085490>100

Legend: (•) = Tested value; noise level compliant with European regulation 2000/14/CE

> CONTROL PANEL