Print this page

3000 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltage on request

STANDARD EQUIPMENT

• LX Series generating set
• Pneumatic mast in anodized aluminium (max height 5,5 mt)
• 4x500W halogen spotlights
• Trolley with pneumatic wheels for manual displacement
• 4 stabilising feet separately adjustable
• Connection cable spotlights/generating set

GASOLINE & DIESEL Air Cooled

LX LIGHTING TOWER

3000-3600 MODEL50 Hz kVA max60 Hz kVA max60 Hz kVA contStartingBrandEngineCylindercm3Hp (max) 3600Cons. 75%(h/l)LWAtankLW H KgH MAX CMLUMEN TOTStandard panel

MODEL

kVA max

kVA cont

kVA max

kVA cont

Starting

Brand

Cylinder

cm3

Hp (max) 3600

Cons. 75%(h/l)

LWA

H MAX CM

LUMEN TOT

Standard panel

50 Hz

60 Hz

Engine Technical Data

Tank l

L

W

H

Kg

PETROL GENERATORS

SINGLE-PHASE

H5000LX-FT4.54.15.45MHondaGX270127091.595201048218012855035000QM105
H5000ELX-FT4.54.15.45EHondaGX270127091.595201048218013555035000QM105
H8000LX-FT7.26.587.2MHondaGX3901389131.996201048218013955035000QM105
H8000ELX-FT7.26.587.2EHondaGX3901389131.996201048218014655035000QM105

THREE-PHASE

H6500TLX-FT5.44.96.55.6MHondaGX270127091.595201048218013855035000QM305
H8000TLX-FT7.56.88.37.5MHondaGX3901389131.996201048218014455035000QM305
H8000TELX-FT7.56.88.37.5EHondaGX3901389131.996201048218015155035000QM305
DIESEL GENERATORS

SINGLE-PHASE

LD5000LX-FT4.64.25.14.7MKohler15LD35013497.51.2>100201048218014155035000QM106
LD5000ELX-FT4.64.25.14.7EKohler15LD35013497.51.2>100201048218014855035000QM106
LD7500LX-FT76.47.56.8MKohler15LD4401442111.6>100201048218016055035000QM106
LD7500ELX-FT76.47.56.8EKohler15LD4401442111.6>100201048218016755035000QM106

THREE-PHASE

LD7500TLX-FT7.36.67.56.8MKohler15LD4401442111.6>100201048218016555035000QM306
LD7500TELX-FT7.36.67.56.8EKohler15LD4401442111.6>100201048218017255035000QM306

Legend: (•) = Tested value; noise level compliant with European regulation 2000/14/CE

> CONTROL PANEL