Print this page

1500 rpm – 50 Hz – cos ϕ 0,8 – 220V – 240V        |       1800 rpm – 60 Hz – cos ϕ 0,8    |      1800 rpm – 48V

>LIGHTING BOX

STANDARD EQUIPMENT

• Hydraulic mast made of galvanized steel
• Maximum height 9 m
• Rotation 350°
• Fast and automatic deployment with safety system
• 140 litres fuel tank
• Noise level 60 dB(A)
• Liquids bunding
• 4 deploying stabilizers

>ENGINE

MODELNUMBER OF HEADSW PER LAMPTOTAL WCURRENTVOLTAGE V50 HZ60 HZTANK lDIMENSIONS cmMAXIMUM SIZE cmWEIGHT kgSTANDARD PANEL
MODELNUMBER OF HEADSW PER LAMPTOTAL WCURRENTVOLTAGE V

50 Hz

60 Hz

Enginecm3kWmkWmfuel consumption (l/h)fuel consumption (l/h) AspirationTANK (l)DIMENSIONS (cm)MAXIMUM SIZE (cm)WEIGHTSTANDARD PANEL
kVA LTPkVA PRPkVA LTPkVA PRP1500 rpm1800 rpm1500 rpm*1800 rpm*LWHLWH

LB LIGHTING BOX LED

48V DC

LB 9404 YM4250 W1000 WDC48 V----YANMAR 2TNV70570-5,8-0,34 N150130110220207162900935AUS 401-80
LB 9404 PK4300 W1200 WDC48 V----YANMAR 2TNV70570-5,8-0,34 N150130110220207162900940AUS 401-80
WITHOUT ENGINE AND ALTERNATOR
LB 90044250 W1000 W--------------130110220207162900930-
LB 90066250 W1500 W--------------130110220207162900960-
LB 90088250 W2000 W--------------130110220207162900990-
LB 901010250 W2500 W--------------1301102202071629001120-

*Consumption is calculated with all the lights turned on at the same time

> CONTROL PANEL