Print this page

1500 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8  230V-400/230V     1800 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltage on request

> ALTERNATORS

STANDARD EQUIPMENT

• Lifting eye
• Fully bunded fuel tank
• Integrated fuel tank
• Exhaust gas silencer
• Air filter
• Manual control panel with circuit breaker
• Distribution panel with output sockets standard up to 30 A
• 12V battery
• Soundproof canopy
• Forklift pockets

DIESEL Water Cooled

ENERMAX-KOHLER 

ENERMAX-CUMMINSAdBlue tank l

MODEL

kVA LTP

kVA PRP

kVA LTP

kVA PRP

Regulator

Cylinder

cm3

kWm 1500 rpm

kWm 1800 rpm

(l/h) 1500 rpm

(l/h) 1800 rpm

Aspiration

Standard panel

Automatic
control panel

dB(A) (•) 7 m

50 Hz

60 Hz

Engine

Mechanical
radiator

Mechanical
radiator

Cons. 70%

Cons. 70%

(option)

Tank l

AdBlue
tank l

L

W

H

Kg

KL5TSX V5,556,66KDW702M26864,85,71,41,7NAUS7310ACP73206575NA15080125450
KL9TSX V8,8810,59,5KDW1003M310287,58,91,92,2NAUS7310ACP73206575NA15080125480
KL13TSX V13,21214,513,2KDW1404M4137211,312,12,52,7NAUS7310ACP73206575NA15080125500
KL15TSX V16,51519,818KDW1603M3164913,816,53,84,5NAUS7310ACP73206575NA15080125550
KL25TSX V21192321KDI1903MM3186118,418,63,73,8NAUS7310ACP73206575NA15080125610
KL37TSX V3532------KDI1903TCR CACE3186131---6,9---TAUS7310ACP732067185NA2301131581050
KL50TSX V4642------KDI2504TCR CACE4248241,6---8,6---TAUS7310ACP732067185NA2301131581100
KL74TSX V6060------KDI3404TCR CACE4340053,8---10,8---TAUS7310ACP732067185NA2551131641500
KL110TSX V110100------KDI3404TCR SCRE4340089,7---17,8---TAUS7310ACP732067185162551131641680

Legend:  N= natural     T= turbo